FYLL PÅ MED INSPIRATION

Föreläsning

Jag kommer ut till företag/slutna sällskap och ger ett smakprov på vad jag har i min verksamhet och mina kurser som grundas i självledarskapet genom den Kognitiva metoden och Transaktionsanalysen. 
C Jo coaching inspirerande föreläsningar

Exempel på föreläsning

Vilka beteendestilar finns det och vilken kan jag tänkas tillhöra (DISC)? Hur kan våra värderingar påverka våra liv? Hur påverkar Självkänslan oss i grupp?

Det är något som verkligen ligger till grund för vår förståelse för oss själva och för andra. Ja, varför reagerar och agerar jag som jag gör?​


C Jo coaching inspirerande föreläsningar

Ensam är inte stark

Jobbar vi med det i en grupp eller i ett arbetslag hittar vi arbetsglädje, når gemensamma mål och blir mer effektiva. Ensam är inte stark...

Och får vi en bra stämning medarbetarna emellan, får vi ökat välbefinnande, som i sin tur leder till högre frisktal.

Föreläsningen kan kombineras med grupparbeten, som blir ett Teamwork med mycket längre varaktighet och bestående förändringar.

Ring 0739-529 569 för prisuppgift.​